Artykuł sponsorowany

Przyczyny jąkania się i metody leczenia tego zaburzenia mowy

Przyczyny jąkania się i metody leczenia tego zaburzenia mowy

Jąkanie to zaburzenie mowy, które dotyka wiele osób na całym świecie. W Polsce szacuje się, że cierpi na nie około 200 000 osób. Charakteryzuje się ono niekontrolowanymi powtórzeniami dźwięków, sylab lub słów, przedłużaniem dźwięków oraz blokadami mowy. Jąkanie może wpłynąć na poczucie własnej wartości osoby dotkniętej tym problemem, prowadząc do lęku społecznego, unikania sytuacji wymagających mówienia czy nawet depresji. W niniejszym artykule omówimy przyczyny jąkania oraz metody leczenia tego zaburzenia mowy.

Przyczyny jąkania

Etiologia jąkania nie jest w pełni zrozumiała, jednak naukowcy wskazują na kilka czynników mogących wpływać na rozwój tego zaburzenia. Przede wszystkim należy wspomnieć o genetyce – badania wykazały, że jąkanie często występuje w rodzinach, co sugeruje dziedziczność tego zaburzenia. Ponadto, istnieją dowody na to, że jąkanie może być związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu – zwłaszcza w obszarach odpowiedzialnych za planowanie i koordynację ruchów mowy. 

Innymi czynnikami mogącymi wpływać na rozwój jąkania są stres, lęk oraz napięcie emocjonalne. Niektóre badania sugerują, że dzieci, które doświadczyły silnych emocji lub stresujących sytuacji, są bardziej narażone na rozwój tego zaburzenia mowy. Warto jednak zaznaczyć, że jąkanie nie jest wywołane wyłącznie przez czynniki psychologiczne – te mogą jedynie nasilać już istniejący problem.

Metody leczenia jąkania

Leczenie jąkania zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz stopnia zaawansowania zaburzenia. W przypadku dzieci, które zaczynają się jąkać, często wystarcza wsparcie ze strony rodziców i nauczycieli, które może obejmować zachęcanie do swobodnego wyrażania się, cierpliwość oraz unikanie krytyki czy szyderstwa. Jedną z najbardziej popularnych metod leczenia jąkania jest terapia mowy prowadzona przez logopedę. Logopeda z Lublina może pomóc pacjentowi poprawić płynność mowy poprzez naukę technik kontrolowania oddechu, artykulacji czy tempa mówienia. Terapia ta może być prowadzona zarówno indywidualnie, jak i w grupach.

W niektórych przypadkach pomocne może okazać się również wsparcie psychologiczne lub psychiatryczne. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) może pomóc pacjentom w radzeniu sobie z lękiem, stresem czy niskim poczuciem własnej wartości związanym z jąkaniem się. W niektórych przypadkach lekarz może zdecydować się na zastosowanie farmakoterapii, jednak jest to stosowane raczej jako metoda wspomagająca inne formy terapii. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywa metoda zwana elektromagnetyczną terapią przeponową (EMST), która polega na stymulacji mięśni odpowiedzialnych za kontrolę oddechu. Badania wykazały, że EMST może przyczynić się do poprawy płynności mowy u osób jąkających się.

Podsumowując, jąkanie to zaburzenie mowy, które może mieć różnorodne przyczyny i skutki dla życia osoby dotkniętej tym problemem. Istnieje wiele metod leczenia tego zaburzenia, które mogą pomóc pacjentom w poprawie płynności mowy oraz radzeniu sobie z negatywnymi emocjami związanymi z jąkaniem się.